§1 Sprzedaż on-line
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.workerstyle.pl  prowadzony jest przez :IMSTUDIO.pl Marcin Waśko ul.Fredry 2 33-300 Nowy Sącz NIP : 734 309 31 34 Regon : 120174276
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a workerstyle zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu na stronie http://tfashion.plDokonanie zakupu w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez system PayU
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail
 3. Produkt pozostaje własnością Agencji Reklamowej IMSTUDIO.pl do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 4. Płatności za produkty obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /WWW.payu.pl/kontakt/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

§2 Procedura składania i realizacji zamówień
 1. Zamówienie składane poprzez stronę www.tfashion.pl odbywa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.
 2. Zamówiona koszulka z własnym nadrukiem nie podlega zwrotowi .
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail, brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich wyrażone w wartości netto.
 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 10. Dostępne formy płatności: płatności online PayU, płatność przelewem bankowym.
 11. Przy zamówieniu z płatnością przelewem bankowym, zamówienie jest wysyłane po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie.

§3 Wysyłka
 1. Koszty wysyłki podawane są bezpośrednio w koszyku zamówienia.
 2. Potwierdzone zamówienie jest przygotowywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych.  Zamówienie wysyłane jest na terenie Polski kurierem GLS, DPD, INPOST (czas dostawy przeważnie wynosi 1 dzień roboczy, ale czas dostawy uzależniony jest od firmy kurierskiej.
 3. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.
 4. Zalecamy zakup kilka produktów w jednym koszyku by uniknąć powielania kosztów transportu. Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień, dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.
 5. Ceny produktów zawierają podatek VAT po przejściu do koszyka .
 6. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Agencję.
 7. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§4 Reklamacje
 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Agencję reklamową o stwierdzonej niezgodności listownie na adres: IMSTUDIO.pl Marcin Waśkoul.Fredry 2 33-300 Nowy Sącz
  lub mailowo na adres: biuro@tfashion.pl
 2. Agencja Reklamowa IMSTUDIO.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Agencja rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Agencji i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Agencja naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji wraz z poniesionymi kosztami wysyłki.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Agencji z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Agencji za nabycie danego produktu.

§5
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracany towar musi być kompletny.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 10 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:IMSTUDIO.pl Marcin Waśkoul.Fredry 2 33-300 Nowy Sącz
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym +48792101591 bądź mailowym biuro@laboratoriumgrafiki.pl
 4. Fundacja dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadą Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

§6 Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§7 Ochrona danych Kupującego
 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Agencję danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Agencję w ramach sprzedaży wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Fundację wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

§8 Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a IMSTUDIO.pl Marcin Waśko ul.Fredry 2 33-300 Nowy Sącz.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Fundacją, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.
 8. Agencja  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Agencję, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www…….. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.